De stichting 1001-Vrouwen

De Stichting 1001-Vrouwen (in 2014 opgericht) bevordert historisch onderzoek naar vrouwenlevens en het toegankelijk maken van de aldus verkregen kennis. Het project '1001 Vrouwen in de 20ste eeuw' is momenteel speerpunt van haar beleid. De Stichting steunt het project bij de fondsenwerving, de crowdfunding en alle vormen van publiciteit.