Maarten Hell

Redactie

Maarten Hell is historicus, tekstschrijver en (eind)redacteur, met name op het gebied van geschiedenis, biografie en media. Hij deed onderzoek naar scheepsrampen in het Oostzeegebied, publiceerde samen met Emma Los de populaire ‘tijdreisgids’ Amsterdam voor vijf duiten per dag en schreef tientallen lemmata voor het Vrouwenlexicon. Nu is hij lid van het redactieteam.